Kündigung - Výpověď v Německu


Výpověď od zaměstnavatele:


Lhůta, důvody

Zde jde o klasickou výpověď, kdy se stáváte pro zaměstnavatele nadbytečným, a to z důvodu nadbytečnosti, málo zakázek apod. Výpověď můžete dostat v případě, že máte pracovní smlouvu na dobu určitou i neurčitou. Zpravidla ji zaměstnavatel dává po uplynutí zkušební doby, která trvá většinou půl roku. Vždy by měl být uveden důvod výpovědi. Bez tohoto bodu se může jednat o neplatnou výpověď. Výpovědní lhůta se řídí tím, co je uvedeno v pracovní nebo kolektivní smlouvě. Minimální výpovědní lhůta, pokud není uvedena ve smlouvě, se řídí zákonem a činí 4 týdny, a to k 15.tému nebo poslednímu dni v měsíci. (pokud obdržíte výpověď např. 10.09., začíná čtyřtýdenní lhůta běžet od 15.09., pokud ji obdržíte např. 16.09., pak začíná běžet lhůta až 30.09 atd). POZOR: tuto výpověď nemusíte podepisovat, je to jednostranný úkon. Často se zaměstnavatelé snaží dát ji podepsat, ale pak se nemusí jednat o výpověď, ale dohodu, se kterou souhlasíte a můžete se tím připravit nejen o peníze, ale i o možnost odvolání apod. Nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Pokud má výpověď všechny zákonné náležitosti a podává ji zaměstnavatel, není třeba žádný podpis od vás.


Povinnosti po obdržení výpovědi

Ihned po obdržení výpovědi zajděte na německý úřad práce, zažádejte si o formulář U1, který budete potřebovat kvůli podpoře v ČR:
zde si stáhněte Antrag U1
Nezapomeňte doplnit číslo důchodového pojištění (Rentenversicherungsnummer) . Naleznete na dokumentech od Deutsche Renteversicherung. Do žádosti se uvádějí zaměstnavatelé za posledních 12 měsíců (název a adresa) Zde přikládáme vzor k vyplnění:
vzor vyplnění
Nezapomeňte se také nahlásit na českém úřadě práce, kde jim sdělíte, že ihned, jak obdržíte ze SRN U1, doručíte ji a vypočtou vám podporu.


Když s výpovědí nesouhlasíte

Pokud si myslíte, že je výpověď neplatná, máte maximálně dobu 3 týdnů, něco s tím udělat. Neplatnost výpovědi může být v následujících bodech: není uveden důvod výpovědi - nejčastější. Nebo důvod je sice uveden, ale nepravdivě - to je v případě, že vás zaměstnavatel propustí z důvodu nadbytečnosti, ale na vaše místo ihned přijme někoho nového. Dalšími častými prohřešky je nedodržení lhůty (výpověď vystavili 14.09., ale vám ji předali například 17.09., ale píšou, že je to k 15.09., lhůta má začít ale běžet až 30.09.).Doporučujeme, abyste se nejprve obrátil/a na zaměstnavatele a pokud by si vedl svou, sdělte mu, že se obrátíte na pracovní soud na úřadě práce (Arbeitsgericht). Možná nedocílíte stáhnutí výpovědi, ale domluvíte se na odstupném apod. Pokud ani toto nepomůže, nebojte se obrátit na pracovní soud na úřadě práce. Vezměte si tam s sebou pracovní smlouvu, výpověď a poslední výplatní pásku. Sdělte právníkovi, že s výpovědí nesouhlasíte, on vaši situaci zdarma posoudí. Je dobré, mít s sebou někoho, kdo se domluví německy, pokud to neovládáte. Důležité: maximálně do 3 týdnů je třeba podat tzv. Kündigugsschutzklage - s tímto Vám pomůže právník z úřadu práce. Pokud se věc dostane až k soudu, musíte si bohužel hradit náklady na právníka a překladatele. Můžete se samozřejmě soudit bez právníka a překladatele, ale zde je třeba znalost zákona a německého jazyka. Pozor:i pokud soud vyhrajete, náklady na právníka a překladatele nezaplatí strana, která soud prohrála, ty vám nikdo nevrátí. Promyslete si tedy nejprve, zda máte reálnou šanci, soud vyhrát. Pokud soud vyhrajete, většinou dostanete odstupné ve výši 1 - 3 měsíců, záleží hodně na odpracované době. Je možné i zneplatnění výpovědi, ale vztahy jsou již nenávratně narušeny a nepřinášejí ani jedné straně nic pozitivního.


Nemoc a výpověď

 • Může zaměstnavatel dát výpověď v době nemoci? Ano, pokud pro to jsou důvody, nemusí čekat na konec neschopenky. Zaměstnavatel by měl ale vždy udat důvod výpovědi. Bližší info o výpovědích máme na stránkách, věnující se podrobně tomuto tématu.
 • Zaměstnavatel může dokonce dát i výpověď z důvodu dlouhodobé nemoci nebo většího počtu krátkodobých nemocí.
 • Při onemocnění ve výpovědní lhůtě budete pobírat nemoceskou od zaměstnavatele či pojišťovny až do konce nemoci, musíte ale nadále zasílat neschopenky a jejich prodloužení včas pojišťovně a zaměstnavateli. Nestačí jen začátek či konec, ale i datum příští návštěvy.
 • Pozor: pokud Vám vyprší výpovědní lhůta, zaměstnavatel Vás odhlásí u Vaší pojišťovny. Abyste nepřišli o nárok na nemocenskou, nahlašte tuto skutečnost ihned na pojišťovně i na německém úřadě práce, v opačném případě Vám mohou pozastavit výplatu nemocenských dávek.

 • Výpověď ve zkušební době


  Lhůta

  Ve zkušební době Vás může zaměstnavatel propustit bez udání důvodu. Nejkratší výpovědní lhůta činí 14 dní, zřídka může být uvedena ve smlouvě i delší lhůta, ale musí platit jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele. Podívejte se do smlouvy. Zkušební doba trvá většinou půl roku. Zde není důvodu se nějak odvolávat a obracet se na soudy, pokud je dodržena čtrnáctidenní výpovědní lhůta, nelze ji nějak napadnout.


  Výpověď za hrubé porušení kázně apod - Fristlose Kündigung


  Kdy ji může zaměstnavatel dát

  K výpovědi musí být závažný důvod - porušování pracovních povinností, trestná činnost apod. K méně závažným prohřeškům patří například pozdní příchody - zde musí předcházet výpovědi minimálně písemné napomenutí (Abmahnung). Proti výpovědi se lze bránit, pokud myslíte, že je neplatná. Opět doporučuji pracovní soud (více nahoře - sekce Když s výpovědí nesouhlasíte).


  Ukončení pracovního poměru uplynutím doby určité


  Zde není nutná žádná výpověď

  Pokud máte pracovní smlouvu na dobu určitou (befristet), nedává vám zaměstnavatel žádnou výpověď, pracovní poměr skončí uplynutím této doby. Ihned se musíte nahlásit na úřad práce - postup popsán nahoře.


  Jak je to s odstupným?


  Na odstupné není zákonný nárok

  Pokud není v pracovní či kolektivní smlouvě domluveno odstupné, nevzniká na něj nárok. Ve většině smluv odstupné opravdu není definováno. Zaměstnavatel v tomto případě odstupné platit nemusí. Na odstupném se lze domluvit, pokud například nesouhlasíte s výpovědí, ale zákonný nárok jako je v ČR neexistuje.


  Chcete podat výpověď?


  Dodržení lhůt

  Ať již podáváte výpověď ve zkušební době nebo po jejím uplynutí, musíte dodržet lhůty výpovědí. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, ve zkušební době můžete podat výpověď se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, po jejím uplynutí pak 4týdenní výpovědní lhůtou, a to k 15.tému nebo poslednímu dni v měsíci. Vždy se podívejte do pracovní smlouvy, než budete výpověď podávat. Musíte vědět, zda jste ve zkušební době, která trvá nejdéle půl roku (někdy může být i jen 3 měsíce) nebo zda již máte po zkušební době. Velmi často se ve smlouvách objevuje ujednání o případných sankcích při nedodržení výpovědní lhůty. Například se jedná o neproplacení celé jedné měsíční mzdy. Počítejte tedy se sankcemi, pokud smlouvu nevypovíte řádně. Samozřejmě není problém se se zaměstanvatelem domluvit a sepsat dohodu o ukončení pracovního poměru.

  Stáhněte si vzory výpovědí


 • Výpověď po zkušební době
 • Výpověď ve zkušební době
 • Dohoda o ukončení prac. poměru