Krankengeld / nemocenská v Německu

 

CO DĚLAT, KDYŽ ONEMOCNÍTE

 
Velmi důležité je ihned zajet k doktorovi a nechat si vystavit neschopenku. POZOR: v ČR se odesílá neschopenka pouze zaměstnavateli, v SRN je to jinak: Pokud mluvíte německy a je to možné, doporučuji si zajet přímo k německému doktorovi, ušetříte si hodně času s případnými překlady lékařských zpráv apod. Německý lékař také ví nejlépe, co pojišťovna i zaměstnavatel potřebuje. Německé neschopenky jsou na rozdíl od českých vystaveny tak, že se řídí německými zákony a je v nich vše potřebné.
 • Ihned telefonicky, mailem či sms kontaktujte zaměstnavatele.
 • Odešlete jednu část neschopenky neprodleně na německou pojišťovnu, i když marodíte pouze krátce a bude Vás platit zaměstnavatel. Neschopenku musí dostat pojišťovna nejdéle do týdne od jejího vystavení (ne odeslat, již ji tam musejí dostat). Posílat vždy doporučeně s dodejkou, ideálně ze SRN (per Einschreiben mit Rückschein).
 • na neschopence pro pojišťovnu MUSÍ být uvedena diagnoza nemoci v mezinárodním tvaru - pozor - český lékař to nepíše automaticky, je nutno mu to sdělit. Když ji posíláte, přiložte Vaše číslo pojištění - Versichertennummer.
 • Odeslat jednu část neprodleně Vašemu zaměstnavateli, nejdéle do 3 pracovních dnů ji musí mít. Pozor: většina zaměstnavatelů vyžaduje, abyste zavolali, dali vědět ihned když víte, že jste nemocný/-a
 • Pokud pojišťovna nedostane Vaši neschopenku včas, nic vám nezaplatí a mohou Vás případně i vyřadit z pojištění (po ukončení prac. poměru).
 • Pokud bude chtít pojišťovna i zaměstnavatel neschopenky z ČR přeložené, mají na to právo. Velmi často chtějí překládat i lékařské zprávy a nálezy.
 • Některým pojišťovnám lze zasílat neschopnenku i e-mailem, informujte se na Vaší pojišťovně.
 •  

  V ČR od 01.01.2020 - elektronická neschopenka

   
  Pokud navštívíte českého lékaře, musíte ho upozornit, že potřebujte 2 výtisky neschopenky, protože pracujete v zahraničí.
 • platí předchozí body - ihned odešlete zaměstnavateli i na pojišťovnu
 • na neschopence pro pojišťovnu MUSÍ být uvedena diagnoza nemoci v mezinárodním tvaru a předpokládané datum ukončení nemoci, případně další datum návštěvy.
 • zaměstnavateli dávejte část neschopenky, kde není uvedena diagnóza.
 •  

  NA CO MÁTE NÁROK

   
 • Prvních 6 týdnů nemoci platí zaměstnavatel (pokud máte v průběhu jednoho roku ale například stejnou diagnozu již podruhé, tak se tyto doby sčítají
 • Výjimkou je první měsíc zaměstnání, ten platí vždy pojišťovna.
 • Po 6ti týdnech Vás platí pojišťovna.
 •  

  OČR - NEMOCNÉ DÍTĚ

   
 • OČR v SRN je velmi odlišné od českého systému. Neplatí ani pro každého stejně, záleží i na pracovní smlouvě, příp. kolektivní smlouvě
 • Pokud je ve smlouvě vyloučen par. 616 BGB, nedostanete zaplacen ani jeden den (toto bývá ve smlouvě uvedeno velmi často).
 • Pokud zaměstnavatel neplatí nic a dítě je pojištěno přes Vaši německou pojišťovnu (to je pouze v případě, že druhý rodič nepracuje v ČR), pak máte nárok na částečnou kompenzaci od pojišťovny - 90 procent čisté mzdy po dobu max. 10 dní/rok.
 • Další podmínky: dítěti musí být do 12ti let a nesmí být žádná jiná osoba v domácnosti, která nepracuje.
 • Pokud bude chtít pojišťovna i zaměstnavatel neschopenky z ČR přeložené, mají na to právo.
 •  

  NEMOC A VÝPOVĚĎ

   
 • Může zaměstnavatel dát výpověď v době nemoci? Ano, pokud pro to jsou důvody, nemusí čekat na konec neschopenky. Zaměstnavatel by měl ale vždy udat důvod výpovědi. Bližší info o výpovědích máme na stránkách, věnující se podrobně tomuto tématu.
 • Zaměstnavatel může dokonce dát i výpověď z důvodu dlouhodobé nemoci nebo většího počtu krátkodobých nemocí.
 • Při onemocnění ve výpovědní lhůtě budete pobírat nemoceskou od zaměstnavatele či pojišťovny až do konce nemoci, musíte ale nadále zasílat neschopenky a jejich prodloužení včas pojišťovně a zaměstnavateli. Nestačí jen začátek či konec, ale i datum příští návštěvy.
 • Pozor: pokud Vám vyprší výpovědní lhůta, zaměstnavatel Vás odhlásí u Vaší pojišťovny. Abyste nepřišli o nárok na nemocenskou, nahlašte tuto skutečnost ihned na pojišťovně i na německém úřadě práce, v opačném případě Vám mohou pozastavit výplatu nemocenských dávek.
 •  

  PROBLÉMY S VÝPOVĚDÍ, NEVYPLACENÉ NEMOCENSKÉ ATD

   
 • Velmi často dochází k tomu, že pokud onemocníte, dá Vám zaměstnavatel výpověď. Pokud si myslíte, že není oprávněná (není uveden důvod apod), obraťte se vždy nejdéle do 3 týdnů od obdržení výpovědi na Arbeitsgericht (pracovní soud při úřadu práce v SRN.
 • Pozor na případný začátek nemoci poslední pracovní den. Zaměstnavatel může napadnout, že nemoc je simulovaná. Situaci pak řeší často MDK Dienst, která přezkoumává rozhodnutí lékaře.
 • POkud jste nemocni delší dobu než 6 týdnů, může si pojišťovna vyžádat veškeré podklady k nemoci (přeložené), případně Vás poslat ke svému lékaři. Dokonce mohou nemocenskou zastavit, i když dle lékaře jste nadále nemocen. Je třeba toto řešit ihned, obrátit se ideálně na právníka. Pojišťovny nyní postupují velmi tvrdě.
 •  

  Při problémech se obraťte nejprve přímo na pojišťovnu a zaměstnavatele, při špatné komunikaci na pracovní soud (Arbeitsgericht u každého německého úřadu práce).

  Z časových důvodů Vás nejsme schopni zastupovat na jednotlivých úřadech.