České daně

 

KDO MÁ POVINNOST K PODÁNÍ DANÍ

 
Povinnost podat daňové přiznání
Pokud stále bydlíte v ČR a za prací do Německa pouze dojíždíte, máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob, pokud část roku v ČR pracujete. Netýká se to tedy těch, kteří pracují v Německu po celý rok. Zde je výčet případů, kdy povinnost máte:
 • Vaše roční příjmy přesáhly 15 000 Kč a nejedná se o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně
 • český nerezident, který uplatňuje slevu na dani nebo daňová zvýhodnění nebo nezdatitelnou část základu daně
 • pokud byly poplatníkovi vyplaceny příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta
 • pokud poplatník s příjmy ze závislé činnosti uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí (dar)
 • povinnost podat DP má poplatník, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti
 • Pokud vykazujete daňovou ztrátu
 •  

  Potřebné doklady ke zpracování daní

   
  Základem jsou veškerá potvrzení o zdanitelných příjmech
 • ze závislé činnosti( dostanete u Vašeho zaměstnavatele )
 • z dohody o provedení práce
 • z podnikání
 • z příjmů ze zahraničí
 • z pronájmu apod
 • veškerá potvrzení o daňových slevách a odečitatelných položek - viz dole
 • <

   

   
  Pokud chcete děti do daní, musíte splnit / dodat:
 • na rok 2022: příjmy min. 97.200 Kč na území ČR - hrubý roční příjem ze záv. činnosti či příjmy z podnikání
 • potvrzení druhého z rodičů, že nepobíral daňové zvýhodnění - od zaměstnavatele či čestné prohl., pokud nepracoval
 • u dětí nad 18 let potvrzení o studiu
 • rozsudek o svěření dítěte do péče po rozchodu rodičů
 • rodné listy dětí
 • Daňové slevy, odečitatelné položky

   
  Daňové slevy, zvýhodnění
 • na poplatníka
 • na vyživované děti
 • za umístění dítěte v předškolním zařízení
 • na manželku (manžela), pokud má příjem do 68 tis. Kč
 • na studenta
 • držitel ZTP a invalidita
 •  

  Odečitatelné položky od základu daně
 • úroky z hypotéky - roční výpis + kopie hypoteční smlouvy
 • životní a penzijní pojištění - roční výpisy
 • dary včetně bezplatných odběrů krve - potvrzení
 • členské příspěvky odborům - potvrzení
 • odborné vzdělávání, výzkum a vývoj - potvrzení
 •  

  Napište nám: info@top-agentur.com