Německé daně

 

KDO MÁ POVINNOST K PODÁNÍ DANÍ

 
Freibetrag
Kdo má v průběhu roku tzv. Freibetrag - úlevu na dani, musí podávat daně vždy. Podívejte se na Vaši výplatní pásku nebo Lohnsteuerbescheinigung (potvrzení o příjmu). Dále v případě, že jste kromě příjmů z německého zaměstnání měli i další příjmy - například nemocenskou, dávky v nezaměstnanosti, mateřský a rodičovský příspěvek.

 

Steuerklasse
Pokud jste měl(a) ve stejnou dobu více zaměstnavatelů a v druhém zaměstnání daňovou třídu VI. Pokud jste měli s manželem(-kou) daňovou třídu IV/IV s faktorem. Samozřejmě i při daňové třídě III.

 

Příjmy z podnikání
Samozřejmostí je podání daní při příjmech z podnikání, nájmu.

 

Dostali jste odstupné.

 

Chcete podat daňové přiznání bez manžela/-ky
.

 

Lhůta pro podání daní
Při povinnosti podání daně je nově lhůta stanovena do 31.07. následujícího roku. Nemáte-li povinnost daně podávat, ale přesto zjistíte, že se Vám to vyplatí, můžete si daňové přiznání podat až 4 roky zpětně (např. přiznání za rok 2019 můžete podat až do 31.12.2023). Pokud víte, že nestihnete daně podat řádně v termínu do 31.07., můžete zažádat finanční úřad o posunutí termínu (musíte to ale dostatečně zdůvodnit).

 

Potřebné doklady ke zpracování daní

 
Základem jsou veškerá potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Lohnsteuerbescheinigung (tzv. potvrzení o zdanitelných příjmech ze SRN)
 • Veškeré další příjmy i z ČR - buď české daňové přiznání nebo potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Potvrzení o příjmech i od manžela (manželky)
 • Adresy dojíždění a počet cest dojíždění
 • veškerá potvrzení na daňově uznatelné náklady - viz dole
 •  

  UZNATELNÉ NÁKLADY

   
  Základní sazba
  Máte-li nízké náklady, které nepřesahují 1000 EUR, finanční úřad každému uzná právě 1000 EUR jako odečitatelnou položku (je to obdoba českého daňového zvýhodnění na poplatníka). Mezi další paušální výdaje patří 110 EUR/pracovní oblečení a 16 EUR na vedení bankovního účtu.

   

  Kilometrovné
  Na každý ujetý kilometr do práce je možno z příjmu před zdaněním odečíst paušální částku ( do 20 km 0,30 EUR/km - od 21. km 0,38 EUR/km od roku 2022) . Pozor, jedná se pouze o cestu do práce, ne zpět. Pokud tedy bydlíte 50 km od pravidelného pracoviště a do práce za rok jedete 200 cest, ze základu se Vám odečte celkem 3480 EUR. Pozor: neznamená to, že Vám finanční úřad tuto částku vrátí, ale pouze o ni bude ponížena částka ke zdanění.
 • Pokud nemáte pravidelné pracoviště a dojíždíte na stavby, montáže apod, lze odečíst cestu tam i zpět. Je nutné, nechat potvrdit od zaměstnavatele. Často to lze i u pracovních agentur, kde není vymezeno pravidelné pracoviště.
 •  

  Děti
 • Náklady na školku, družinu, vychovatele pro děti do 14ti let. Pozor: výdaje na jídlo ve školách, kroužky - nelze.
 • Náklady na internát, koleje - vždy přidat potvrzení
 • Samoživitelé: možnost odečtu paušálu - samoživitel je ten, kdo žije v domácnosti s dítětem opravdu sám, bez jakékoliv další dospělé osoby
 •  

  Dvojí vedení domácnosti:
  Tyto náklady je třeba dokazovat následujícími dokumenty:
 • kupní či nájemní smlouva v místě trvalého bydliště
 • důkaz, že se na vedení domácnosti podílíte - např. faktura za elektřinu, účtenky z místa bydliště, členství v klubu atd.
 • nájemní smlouva v druhém bydlišti
 • Počet najetých kilometrů - je třeba minimálně 1x za 14 dní jezdit domů
 • Odečíst lze:
 • Stravné na první 3 měsíce
 • Nájemné v přechodném bydliště
 • Cestovné mezi přechodným a trvalým bydlištěm
 •  

  Výdaje na rekonstrukci domu/bytu a opravy
  Tyto výdaje je nutné složitě prokazovat a mají přísné podmínky: rekonstrukci a opravy musí provádět firma. Je třeba si nechat vystavit fakturu, která je zvlášť za práci a veškeré platby musejí být posílány z Vašeho účtu. Faktury i výpisy z účtu jsou třeba předložit finančnímu úřadu, jinak výdaje nebudou uznány. Lze uplatnit POUZE výdaje za práci, ne materiál. NELZE naopak odečíst žádný materiál a práci, provedenou svépomocí.

   

  Stěhování za prací
  Pokud jste sehnali práci, kde není možné dojíždět a přestěhujete se, můžete si uplatnit buď paušální výdaj nebo skutečné náklady na stěhování (ty musíte dokazovat fakturami, účtenkami). Musí se ale jednat opravdu pouze o stěhování za prací a tomu odpovídat i vzdálenost. Pokud se přestěhujete pouze o 20 km blíže, finanční úřad toto neuzná, protože dojíždění 20 km je bráno jako běžné.

   

  Zdravotní výdaje
  Odečíst jde prakticky vše: nové zuby, brýle, medikamenty, lázně. ALE: každý musí zaplatit určité procento sám. Pohybuje se to mezi 1 – 6 procenty z hrubého příjmu Například pracovník, který je sám a vydělal za rok 16000 EUR hrubého, nemůže si odečíst do 800 EUR vůbec nic (5 procent). Naopak zaměstnanec se třemi dětmi a stejným příjmem si může odečíst výdaje již od 160 EUR. Vyplatí se například proto kumulovat výdaje na zdraví do jednoho roku, pokud je to možné – například nákup dražších brýlí, operace zubů, lázně… KE VŠEM TĚMTO VÝDAJŮM je zapotřebí, aby byly doporučeny od lékaře a ke všemu je třeba mít doklady a výpisy z účtů o provedené platbě.

   

  Pojištění
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • Životní pojištění uzavřené před rokem 2005
 • Pojištění proti nezaměstnanosti
 • Povinné ručení
 • Důchodové pojištění, které bude vypláceno až po 60 roce a to měsíčně (tzv. Rürup Rente) - to v ČR většina nemá
 •  

  Další náklady
 • Členství v odborech
 • Účtenky na pracovní oblečení, pokud přesáhnou částku 110 EUR/rok
 • Náklady spojené se vznikem nového zaměstnání (cesta na pohovor, rozesílání životopisů)
 • Odborná literatura – pouze pokud je nutná pro práci
 • Vzdělávání – např. kurzy něm. Jazyka a další kurzy spojené s prací
 • Část výdajů na telefonování, pokud se telefon používá i pro pracovní účely (to uznají max. kancelářským zam.)
 • Pracovní místnost doma, pokud zaměstnanec pracuje i z domova (ideálně dokázat pracovní smlouvou)
 • Pracovní cesty
 • Stravné
 • náklady na přenocování, pokud spíte mimo domov (nutné doklady o zaplacení)
 • stavební spoření uzavřené v Německu
 • část nákladů na telefon, pokud jste mimo domov více než týden a nemáte služební telefon
 •  

  Pokud si chcete vyplnit daňová přiznání sami:

    Vyplnit zvládne daňové přiznání správně ten, kdo umí německy. Setkáváme se ale poměrně často s tím, že přiznání je vyplněno sice formálně (údaje jsou ve správných kolonkách), ale chybí tam daňově uznatelné náklady, které by mohly vést k většímu přeplatku na dani. Doporučujeme tedy podání pouze tomu, kdo opravdu vyzná v daňových zákonech. Je třeba také vědět, zda se vyplatí podat společné daňové přiznání s manželem/-kou. Toto je třeba propočítat opět tak, aby daně vyšly optimálně. Napište nám: info@top-agentur.com