Časté dotazy

KINDERGELD

 
1. Je nutné, aby jeden z rodičů měl hlášenou adresu v Německu?
Nikoliv. Musí být splněna pouze podmínka, že alespoň jeden z Vás pracuje v Německu.

 

2.Bývalý manžel pracuje v Německu, já žiji se synem sama. Je v takovém případě nárok na Kindergeld?
Ano, Kindergeld žádá matka dítěte ( ten z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti).

 

3.Otec dítěte s námi nežije ve společné domácnosti a pobírá Kindergeld, je to možné?
V praxi se s tímto často setkáváme, ale je to v rozporu s pravidly. Otec Kindergeld pobírá neoprávněně. Nárok na Kindergeld má v tomto případě matka dítěte, která s dítětem žije.

 

4.Přítel žijící v domácnosti se mnou a mým dítětem z prvního manželství pracuje v Německu. Máme nárok na Kindergeld?
V tomto případě je nárok pouze v případě, pokud jste s novým partnerem sezdaní.

 

5.O Kindergeld lze žádat až po půlroce práce v Německu?
Nikoliv, žádost můžete podat ihned po nástupu do Německa.

 

6.Můžeme pobírat daňové zvýhodnění na dítě v ČR a zároveň Kindergeld?
Ano, daňové zvýhodnění není to samé jako Kindergeld.

 

7. Mohu žádat o Kindergeld i zpětně?
Ano, ale pouze půl roku zpětně.

 

8.Jak dlouho trvá schválení Kindergeld?
Doba je různá. Většinou kolem 4 měsíců, do 6ti měsíců by mělo dorazit alespoň nějaké vyjádření, zda něco chybí. Někdy jsou Kindergeld schváleny i rychleji.

 

9. Pobíráním Kindergeld se připravím o daňové zvýhodnění na dítě v ČR?
Nikoliv, Kindergeld je přídavkem na dítě, nemá vliv na daňové zvýhodnění.

 

10. Jsem pendler, kam mám poslat žádost o Kindergeld??
Pro Čechy je určena Familienkasse Karlsruhe – Baden Württemberg West. Slováci posílají žádost do Familienkasse Nürnberg.

 

Napište nám: info@top-agentur.com

 

NÁSTUP DO PRÁCE

 
1. Co vše je třeba, když jsem v Německu nastoupil(a) do práce?
Někteří zaměstnavatelé vše vyřídí za vás. Je důležité být přihlášen na pojišťovně, finančním úřadě a ideálně mít německý účet na zasílání výplaty.

 

2. Jak se přihlásím na pojišťovně?
Zajeďte si na jakoukoliv pobočku pojišťovny, vzít s sebou fotografii ve formátu na řidičský průkaz. Pokud máte nezaopatřené rodinné příslušníky, bude třeba přihlásit i je. Na pojišťovně vyplníte formuláře a o zbytek se postará pojišťovna. Pozor: často tento krok vyřizuje první zaměstnavatel, zeptejte se, zda se Vám postaral tedy i o pojištění.

 

3. Jak je to s pojištěním dětí a partnera, který v ČR nepracuje?
Pokud manžel(ka) je v ČR nezaopatřená, musí být ona i děti pojištěn(a) přes Vás v Německu. Jedná se o poměrně složitou problematiku.

 

4.Jak se přihlásím na finanční úřad, pokud to za mě neudělal zaměstnavatel?
Je třeba vyplnit jeden z těchto dvou formulářů a poté zaslat nebo zajít na finanční úřad, pod který spadá Váš zaměstnavatel:
 • Žádost o projednání - omezený plátce
 • Žádost o projednání - neomezený plátce
 •  

  5. Zaměstnavatel po mně chce Steuer ID Nr. Co je to a kde ho získám?
  Získáte ho právě přihlášením na finančním úřadě tímto formulářem:
 • Žádost o projednání - neomezený plátce
 •  

  Napište nám: info@top-agentur.com

   

  Německé daňové přiznání

   
  1. Co vše se dá v daních uplatnit do nákladů?
  Je toho poměrně dost, podívejte se na naše stránky, kde jsou náklady uvedeny. Nejčastější: odpočet kilometrů do práce, pracovní oblečení, stravné, dvojí vedení domácnosti... Zjednodušeně: vše, co se týká práce. Navíc lze i rekonstrukce bytu, domu za určitých podmínek.

   

  2. Jaká je pro mě vhodná daňová skupina?
  Zde jsme k tomu natočili krátké video: Rádi Vám poradíme, jakou daňovou skupinu zvolit. Daňová skupina Vám ovlivní v průběhu roku pouze zálohy na daně, konečná daňová povinnnost bude vyrovnána v daních. Pokud si tedy v průběhu roku vyberete špatnou daňovou skupinu, nemusíte se bát, v daních vše bude vyrovnáno.

   

  3.Kdy se vyplatí společné zdanění manželů?
  Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Zjednodušeně: pokud partner, pracující v Německu, má vyšší zdanitelné příjmy než je hrubá mzda partnera v ČR, pak se společné zdanění vyplatí. Zdarma Vám poradíme, jak je to u Vás.

   

  4. S kolegou máme stejné výdělky, přesto mu každý rok vrací více na daních nebo jsem dokonce musel doplácet?
  Zde nezáleží jen na výdělcích, ale i na dalších faktorech: zda je kolega ženatý či svobodný, jaké jsou příjmy jeho ženy v ČR. Daně samozřejmě také ovlivňují jakékoliv další příjmy (např. z ČR nebo rodičovské)

   

  5. Proč se v Německu musí i na daních doplácet?
  Roli hraje více faktorů. Mezi ně patří: nevhodně zvolená daňová třída (třída 3, i když partner v ČR má velké příjmy), do příjmů se započítává i např. nemocenská, mateřská a další příjmy, které se v průběhu roku nedaní, ale pak zvýší procento zdanění (tzv. Lohnersatzleistungen) atd.

   

  6.Jak dlouho trvá, než dorazí tzv. Bescheid - výpočet daně z finančního úřadu?
  Doba je rok od roku delší. Často úředníci nestíhají, některé finanční úřady potřebují i 6 měsíců. Čím dříve se daně podají (ideálně leden, únor), tím kratší je zpravidla doba zpracování. Nejdéle trvá zpracování podání z měsíce května, června..

   

  7. Musím podávat daňové přiznání i v ČR?
  Pokud jste část roku pracoval i v ČR, daňové přiznání musíte podat i v ČR. Nebojte se, doplácet nic nebudete, naopak většina z Vás dostane část záloh na daních zpět. Pokud jste měl(a) příjmy pouze na území SRN, daně samozřejmě v České republice podávat nemusíte. České daňové přiznání Vám můžeme samozřejmě také zpracovat.

   

  8. Musím vůbec daňové přiznání v Německu podávat?
  Někteří z Vás nemají tuto povinnost, většině se to ale vyplatí. Povinnost podat daně mají všichni v daňové třídě č. 3, pak také ti, kteří měli jakýkoliv jiný příjem než ze zaměstnání v Německu (nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, české příjmy atd),

   

  Napište nám: info@top-agentur.com

   

  Pracovní poměr, nemocenská, výpovědi

   
  1. Jsem nemocný. Co mám dělat?
  Neprodleně poslat neschopenku zaměstnavateli a na pojišťovnu. Pozor: zaměstnavatel neinformuje pojišťovnu, toto je Vaše povinnost. Nenahlášení nemoci včas vede k tomu, že Vám nebude vypláceno Krankengeld (nemocenská). Pro pojišťovnu je třeba mít uvedeno na neschopence i diagnózu nemoci, nahlaste toto Vašemu lékaři.

   

  2. Jaké jsou výpovědní lhůty?
  V první řadě vždy záleží na tom, co máte uvedeno v pracovní smlouvě. Většina zaměstnavatelů dává půlroční zkušební dobu, kdy zákonná výpověďní lhůta trvá 14 dní. Poté se prodlužuje na 4 týdny a je ji možno podat k 15.tému nebo konci měsíce. Vždy je ale nutné přihlížet k pracovní smlouvě. Chcete-li poradit, kdy a jak můžete vypovědět smlouvu Vy nebo zda Vás zaměstnavatel nepropouští neoprávněně, obraťte se na nás e-mailem a pošlete k tomu ihned scan Vaší pracovní smlouvy a případné výpovědi od zaměstnavatele.

   

  3. Zjistila jsem, že jsem otěhotněla, co musím udělat?
  Nemáte povinnost toto nahlašovat ihned, jak to zjistíte. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, nemusíte se ničeho bát, zaměstnavatel Vás nemůže propustit - v tomto případě mu to tedy klidně řekněte ihned. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, bohužel k propuštění dojde, pokud zaměstnavatel zjistí, že jste otěhotněla. Nejedná se totiž o výpověď, ale uplynutí doby určité, nevztahuje se na Vás tudíž ochranná doba. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, nemusíte se bát ani zkušební doby, v té již také nemůžete dostat výpověď. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, doporučujeme, pokud je to možné a není to na Vás vidět, nahlásit těhotenství až po prodloužení smlouvy.

   

  1. Kde máme zažádat o rodičovskou dovolenou?
  Pokud má jeden z Vás pracovní smlouvu v ČR, žádá se v ČR. V opačném případě je příslušným státem k přiznání RD Německo. Pokud by výše dávky v Německu byla nižší než v ČR, zbytek Vám doplatí český úřad práce.

   

  Napište nám: info@top-agentur.com

   

  České daňové přiznání

   
  1. Co vše se dá v daních uplatnit do nákladů?
  Nejčastěji uplatňované položky zaměstnanců tvoří:
 • Daňové zvýhodnění na dítě (doložte potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že zvýhodnění neuplatňoval on)
 • Sleva na vyživovanou manželku/a
 • Úroky z hypotéky / úvěru na bydlení
 • o Dary, např. darování krve
 • Soukromé životní a penzijní pojištění
 •  

  2. Jaký je termín pro podání daňového přiznání?
  Do konce března následujícího roku. Daně lze podat max. za 3 předcházející roky, zde již hrozí ale penále a úroky, pokud se nepodaly včas.

   

  3.Musím daně podat?
  Pokud jste měli nulové příjmy na území ČR v daném roce, daně podávat nemusíte. Také pokud nepracujete v zahraničí a zaměstnavatel Vám provede vyúčtování daně, nemáte tuto povinnost. Obraťte se na nás, pokud si nejste jistí.

   

  PODNIKÁNÍ V NĚMECKU

   
  1. Mohu jako český podnikatel vykonávat činnost i v Německu?
  Ano, za určitých podmínek toto lze. Jedná se o případ, kdy osoba, která obvykle vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území jednoho členského státu, dočasně vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území jiného členského státu. Většinou je nutné, vyřídit si vyslání na příslušné správě sociálního zabezpečení. Vyslaná OSVČ pak podléhá právním předpisům vysílajícího členského státu. Je důležité zároveň, aby hlavní činnost probíhala na území domovského státu, v opačném případě by bylo dobré, založit si živnostenské oprávnění přímo v Německu. Zákony k tomuto tématu se mění velmi často, doporučujeme konzultaci, než se do toho pustíte.

   

  Napište nám: info@top-agentur.com