KINDERGELD

Pozor: lhůta podání Kindegeld je krátká - žádat je možno pouze půl roku zpětně. Pokud podáte žádost déle, nemáte pak již šanci, dostat zaplaceno za více než půl roku od obdržení žádosti.

 

KINDERGELD

Připravíme Vám veškeré dokumenty pro přídavky na dítě - tzv. Kindergeld. Nic neplatíte předem, fakturu vystavíme až po jejich schválení. Vystavíme i českou žádost o přídavky, která je nutná k jejich zamítnutí a s tím související E401 + E411. Ke zpracování potřebujeme dokumenty uvedené níže, vše stačí naskenované, případně poštou či osobně. Cena za přípravu všech dokumentů činí 3.900 Kč (nezáleží na tom, zda žádáte na jedno nebo více dětí, částka je konečná). Dopředu avizujeme, že nemůžeme za Vás zajet vyřídit český úřad práce ani si vyžádat dokumenty o příjmech od Vašich zaměstnavatelů. Dostanete od nás pouze vyplněné dokumenty s podrobným návodem. Samozřejmě případné problémy s Familienkasse, nevyplácení atd - vždy se na nás můžete obrátit. V případě, že v SRN skončíte nebo neodešlete žádost, kterou jsme zpracovali, jsme nuceni účtovat min. 2000 Kč za vyplnění. Není naše vina, pokud dokumenty neodešlete. Nárok vzniká totiž i pokud jste odpracoval/a v SRN i jen část měsíce. Žádost je totiž při spolupráci s Familienkasse vždy schválena, až na hodně málo sporných vyjímek. Z Vaší strany je nutná spolupráce: cokoliv z Familienkasse dorazí, ihned přepošlete k nám. Občas chtějí něco ještě doplnit.

Časté dotazy  
Kdo má nárok

Kindergeld lze pobírat na dítě, kdy alespoň jeden z rodičů nebo manžel/ka pracuje v Německu. Žádost o Kindergeld podává ten, kdo má dítě ve své domácnosti (může dokonce i pěstoun či prarodič). Žádat lze jen půl roku zpětně.

Děti nad 18 let

Je nutné podat novou žádost, dítě musí nadále studovat. K žádosti je třeba přiložit i potvrzení o studiu (na formuláři od Familienkasse) a prohlášení nad 18 let. Možno pobírat až do ukončeného 25. roku dítěte. Pokud připravujeme dokumenty nad 18 let na dítě, které již Kindergeld pobírá, není třeba již žádat jako při první žádosti o české přídavky. Z tohoto důvodu účtujeme za vyřízení jen 2000 Kč, ale platbu vyžadujeme ihned po vystavení dokumentů, nečekáme na schválení.

Výše Kindergeld

Příspěvek na jedno dítě činí od 01.01.2023 250 EUR (do konce roku 2022 nižší - 219 EUR). Pokud pobíráte přídavky v ČR, budou Vám o tuto částku v Německu pokráceny. V žádném případě si české přídavky nerušte svévolně, pokud na ně máte nárok, pobírejte je, i když Vám budou v SRN o tuto částku Kindergeld ponižovat. Pouze v případě toho, že nárok v ČR nemáte z důvodu vysokých příjmů, budete vše pobírat ze SRN.

Potřebné dokumenty od Vás

A) Číslo účtu, (ideálně ve tvaru IBAN a BIC)

B) rodný list dítěte (dětí)

C) Kopii občanských průkazů všech členů domácnosti nad 15 let (z obou stran)

D) Kopii aktuální pracovní smlouvy všech dospělých členů domácnosti (německé i české smlouvy). POZOR: i pokud je žena na mateřské či rodičovské, zašlete i její pracovní smlouvu s informací, zda smlouva stále trvá (pracovní poměr na dobu neurčitou)

E) Kartičky pojištení všech členů domácnosti

F) Datum svatby / rozvodu

G) Pokud máte jiné místo bydliště, než je v občanských průkazech, prosím o info, kde přesně bydlíte

H) Rozhodnutí soudu (nebo dohoda) o svěření dítěte do Vaší péče, pokud jste rozvedení nebo spolu nežijete. Nutné s razítkem nabytí právní moci

I) Žádali jste v ČR někdy o přídavky nebo je pobíráte? Pokud ano, kdy naposledy

J) Pokud je dítěti více než 17 let, prosím o info: Kde studuje (název školy a adresa), odkdy tam studuje (např. září 2021) a předpokládané ukončení studia (například červen 2024..)

K) Pokud v SRN pracuje druhý z rodičů a nežijete spolu a nebude Vám chtít dát potvrzení od zaměstnavatele, uveďte: Kde druhý z rodičů žije (nynější adresa) a název a adresu jeho zaměstnavatele.

L) Prosíme o Vaše telefonní číslo pro rychlejší kontakt


Vše Vám samozřejmě rádi zašleme na e-mail s bližšími informacemi

info@top-agentur.com

 

Ke stažení, odkazy

Potvrzení od německého zaměstnavatele

Časté dotazy