TĚHOTENSTVÍ

 

Co dál?

 
Hlášení zaměstnavateli
Ode dne, kdy zaměstnavateli ohlásíte, že jste těhotná, máte ochranu před výpovědí. Zaměstnavatel vám od této chvíle nemůže dát výpověď a nemůže vás propustit ani když jste ve zkušební době. Máte povinnost zaměstnavateli těhotenství nahlásit (§ 15 MuSchG ).

 

POZOR: pracovní poměr na dobu určitou - befristete Arbeitsvertrag
Pokud máte pracovní poměr na dobu určitou, pak bohužel neplatí předchozí bod. Zaměstnavatel vás totiž nepropouští, jen uplynula doba pracovního poměru. Tím pádem končí pracovní smlouva posledním dnem.

 

PRACOVNÍ PODMÍNKY
Zaměstnavatel musí příhlížet a případně upravit pracovní podmínky. Je možné upravit tempo práce, případně zkrátit pracovní dobu. Od roku 2018 platí pro různé obory předpisy. Prací nesmí být ohroženo těhotenství, informujte se u odborů, pokud si myslíte, že byste nějakou práci neměla vykonávat, případně si nechte napsat od lékaře potvrzení o zákazu nějaké konkrétní činnosti v těhoteství.
 • zákaz práce s radioktivními látkami
 • zákaz zvedání nákladů více než 5 kg
 • celodenní práce ve stoje
 • zákaz nočních směn a práce ve svátky a neděli
 • práce ve výškách (žebříky apod)
 •  

  RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ / pracovní neschopnost
  Pokud nejste schopna vykonávat práci částečně nebo vůbec, musí doktor vystavit buď generální zákaz výkonu práce nebo individuální zákaz výkonu práce. Generální zákaz by se dal stručně popsat tak, že pracovní prostředí není vhodné pro žádné těhotné ženy (práce s chemikáliemi, práce v mrazech apod). Individální zákaz výkonu práce může být omezen jen na určité činnosti - například pokud žena pracuje celý den ve stoje a je možnost, aby ji zaměstnavatel přeřadil na jinou pozici, může žena pracovat i nadále nebo pozici ve stoje střída s pozicí v sedě. Samozřejmě vše rozhoduje doktor, může rozhodnout i o tom, že žena nemůže vykonávat žádnou práci.V těchto případech máte nárok nadále na dávky ve výši průměrné čisté mzdy za poslední 3 měsíce. Pozor ovšem, pokud jste nemocná z jiného důvodu než těhoteství (například máte chřipku, zlomenou nohu apod), máte nárok na plnou mzdu pouze po dobu 42 dní, poté je již klasická nemocenská, která je nižší (70 procent hrubé mzdy, maximálně 90 procent čisté mzdy). Doporučuji německého lékaře, ten vždy ví, co pro německou pojišťovnu a zaměstnavatele vystavit. V ČR jsou podmínky jiné. Počítejte s nutnými překlady lékařských zpráv, pokud budete u českého lékaře. Neschopenka je nutná vždy, musí na ní být diagnoza a doktor musí vystavit i případný individuální nebo generální zákaz výkonu práce (odešlete jak zaměstnavateli, tak na pojišťovnu).

   

  MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

   

  Nástup na mateřskou

   
  Kdo má nárok
  Pokud vám trvá pracovní poměr v Německu, máte nárok na 14 týdnů, a to 6 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu. V případě vícerčat může být prodlouženo až o 12 týdnů.

   

  Náhrada a výše příjmu
  Náhradu poskytuje jak pojišťovna, tak zaměstnavatel. Náhrada se vypočítává z průměrné čisté mzdy za poslední 3 měsíce před mateřskou. 13 EUR na den platí pojišťovna, zbytek doplácí zaměstnavatel.

   

  Kde hlásit
  Zaměstnavatele jste o těhotenství již informovala dříve, je ale třeba jak pojišťovně, tak zaměstnavateli doručit předpokládaný termín porodu, na pojišťovnu nahlásit i číslo účtu. Nenechávejte to na poslední chvíli,vše můžete hlásit ihned, co Vám doktor vystaví těhotenský průkaz.

   

  Po porodu
  Nejdéle 7 dní po porodu (respektive 7 týdnů před nástupem na rodičovskou dovolenou) máte povinnost zaměstnavateli nahlásit, dokdy budete chtít být na rodičovské dovolené. Nahlášení musí probíhat písemně a opravdu dodržte lhůtu sdělení. Rodičovská dovolená může trvat maximálně 36 měsíců.

   

  ZDE si stáhněte VZOR

   

  RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

   

  Německý rodičovský příspěvek - Elterngeld

   
  Kdo má nárok na Elterngeld
  Pokud jeden z rodičů má pracovní poměr v Německu a druhý nemá v ČR žádný pracovní poměr, vzniká nárok na výplatu Elterngeld ze SRN. Samozřejmě i v případě, že oba rodiče mají pracovní poměr pouze v Německu. Další podmínkou je společné bydliště (pozor, můžete mít jiné trvalé pobyty, ale musíte spolu bydlet). Pokud jeden z rodičů pracuje v ČR, je nárok na klasický český rodičovský příspěvek a žádá se na úřadě práce v ČR. Elterngeld vyplácejí všechny spolkové země. V některých dalších pokračuje dávka Familiengeld (Betreuungsgeld). Zde záleží na tom, pod kterou spolkovou zemi spadá německý zaměstnavatel.

   

  Výše a doba trvání
  Minimální výše Elterngeld je 300 EUR / měsíc. Pokud se předloží příjmy za posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou, může být výše Elterngeld vyšší - pohybuje se pak mezi 65 - 67 procent z čisté mzdy. Plnou výši Elterngeld, tzv. Basiselterngeld lze čerpat pouze 12 měsíců (samoživitel/ka 14 měsíců), druhý rodič si může vzít 2 měsíce také (Partnerschaftsbonus). Pokud chcete čerpat 24 měsíců, nazývá se Elgerngeld PLUS, i to je možné, ale dostanete pouze polovinu částky (celkový příjem tedy bude stejný, jen je to rozděleno do více měsíců). Je nutné žádost podat včas, vyplácí se max. 3 měsíce zpětně. Po dávce Elterngeld může následovat dávka Familiengeld do 3 let věku dítěte (Bavorsko - 178 EUR/měsíc), Landeserziehungsgeld (Sasko - 150 EUR/měsíc). Basis Elterngeld, Elterngeld Plus a Partnerschaftsbonus je možno kombinovat. Celková částka opět zůstane stejná (max. 14 měsíců pro oba rodiče).
 • UPOZORNĚNÍ: od 12ti měsíců se vždy odečítá doba pobírání mateřské. Pokud jste například pobíral/a mateřskou v ČR, tak Vám automaticky odečtou 24 týdnů a budete tedy mít nárok jen na 6 - 7 měsíců rodičovské. Pokud jste mateřskou pobírala ze SRN, tam je pouze 8 týdnů po porodu, tak odečtou 2 měsíce a nárok bude pak jen na 10 měsíců.
 •  

  Příklady, jak je možno zažádat
 • Matka zažádá o celý Basiselterngeld po dobu 12ti měsíců
 • Matka zažádá o Elterngeldplus po dobu 24 měsíců, bude pobírat v poloviční výši. Otec může kdykoliv zažádat o další 2 měsíce navíc také, případně 4 měsíce Elterngeld plus (poloviční výše)
 • Matka zažádá o 10 měsíců Basis Elterngeld. Poté chce jít do práce na částečný úvazek a zažádá si o 4 měsíce Elterngeldplus. Otec v této době chce matku podpořit a pracuje na částečný úvazek (25 - 30 hodin týdně) a zažádá si také o Elterngeld Plus po dobu 4 měsíců. Zde je ideální to, že oba mohou pracovat na částečný úvazek, zároveň pobírají i poloviční Elterngeld.
 • Způsobů žádostí je nepřeberně, nejčastěji si matka sama vybírá příspěvek Basis Elterngeld, protože u hodně zaměstnavatelů se tzv. otcovská nesetkává s velkým pochopením. Samozřejmě ale vždy záleží na domluvě.
 • POZOR: maximální čerpání je vždy 12 měsíců (max. 14 měsíců oba rodiče), případně 24 měsíců v poloviční výši (max. 28 měsíců oba rodiče v poloviční výši)
 •  

  Před německou žádostí si vyřiďte:
 • a) Zažádejte na českém úřadě práce o český rodičovský příspěvek, který Vám bude přerušen - nutné
 • b) Na poště (CZECHPOINT) si nechte ofotit originál rodného listu - POZOR - musí to být ověřená kopie, ne obyčejná kopie
 • c) Na poště (CZECHPOINT) si nechte vyjet výpis z evidence obyvatel pro Vaši celou rodinu - POUZE pokud máte všichni stejný trvalý pobyt
 • d) Pokud nemáte shodné trvalé pobyty, předchozí bod vynechejte, bude třeba vyžádat E401 od českého úřadu práce, kde Vám potvrdí shodné bydliště, i když je rozdílné od trvalých pobytů
 • e)Zajděte si na OSSZ, nechat si potvrdit dobu vyplácení mateřské dovolené, případně nemocenské za poslední rok. POZOR: i pokud jste mateřskou nepobíral/a, musí Vám potvrdit, že jste neměla nárok a nepobírala ji
 • Musíte si úředně nechat přeložit dokumenty z bodu a) b) a e) - Přerušení českého rodičovského příspěvku, ověřenou kopii rodného listu a Dokument o výši mateřské
 •  

  Další nutné dokumenty - zde stačí kopie:
 • a) občanské průkazy matky i otce dítěte
 • b) pracovní smlouvu rodiče, který pracuje v SRN + aktuální výplatní pásku (poslední)
 • c) Steuer-Identifikationnummer rodiče, který pracuje v SRN - naleznete buď viz v příloze formulář 2_Steuer_ID nebo na většině dokumentů z finančního úřadu - je to číslo ve tvaru 89 995 999 877
 • d) posledních 12 výplatnic před nástupem na mateřskou dovolenou (většinou matky - ten, kdo bude s dítětem doma) - pokud nepředložíte, zažádá se o minimální dávku - 300 EUR/měsíc.
 • e) německé daňové přiznání z předchozího roku, pokud máte (rodič, který pracuje/ pracoval v SRN)
 • f) Pokud jste nepracoval/a, tak potvrzení z úřadu práce.
 • g) Výpověď z předchozího českého zaměstnání jako důkaz, že již nemáte v ČR pracovní poměr
 •  

  Napište nám, až budete mít veškeré dokumenty připraveny, žádost zpracujeme.

   

  Buďte trpěliví
  Bohužel se jedná o velmi složitou dávku, a to z důvodů, že je nutné velkou část dokumentů nechávat úředně přeložit. Žádá se o ní u různých institucí podle místa výkonu práce, pro každou spolkovou zemi platí i jiná pravidla. Je takřka nemožné, se na jednotlivé instituce dovolat, telefony neberou či mají vyvěšeno. Často vyžadují dokumenty, které dříve nechtěli a lhůty na jejich zasílání jsou šibeniční. Vyřízení trvá klidně i více než půl roku.

   

  Napište nám: info@top-agentur.com