Německá a česká daňová přiznání

Německé daňové přiznání

Einkommensteuererklärung - česky německé daňové přiznání - je povinen podat každý, kdo má v SRN tvz. neomezenou povinnost k odvodu daně (unbeschränkte Steuerpflicht). Daně v každém případě musí podat zaměstnanec s daňovou třídou 3, nebo zaměstnanec s úlevami na daních, také ten, kdo měl i jiné příjmy než ze zaměstnání, přesahující 410 EUR (např. nemocenskou, mateřskou, Kurzarbeit, Arbeitslosengeld) I v případě, že daně podávat nemusíte, většině těm, kteří dojíždějí do práce více než 17 km, se vyplatí, daně si podat. Zeptejte se nás, zdarma Vám vypočítáme přibližnou vratku na daních. K tomu budeme potřebovat pouze Váš Lohnsteuerbescheinigung (tzv. potvrzení o příjmu ze SRN), příjmy z ČR (pokud jste měl/a) pokud jste ženatý/vdaná, tak i celkové hrubé příjmy partnera z Čech a veškeré další příjmy. Požádáme pak i o počet cest do práce a počet kilometrů. Vše můžete zaslat na e-mail: dane@top-agentur.com. Rádi Vám daně zpracujeme.

více o německých daních

České daňové přiznání

Pokud stále bydlíte v ČR a za prací do Německa pouze dojíždíte, máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob, pokud část roku v ČR pracujete. Netýká se to tedy těch, kteří pracují v Německu po celý rok. Termín podání daňového přiznání je do 31.03. následujícího roku. Pokud daně nepodáte, nejen že tím porušujete zákon, ale sami se i připravujete o zajímavou vratku na dani. Pamatujte si, že pokud jste měli příjmy pouze ze zaměstnání, nebudete na daních v ČR doplácet, naopak Vám většinou vznikne přeplatek. K tomu, abychom Vám mohli vypočíst přeplatek na dani, budeme potřebovat Potvrzení o zdanitelných přjmech od všech zaměstnavatelů v ČR a Lohnsteuerbescheinigung (potvrzení o příjmech od všech zaměstnavatelů v SRN). Vše můžete zaslat na e-mail: dane@top-agentur.com. Rádi Vám daně zpracujeme.

Více o českých daních

Nutné dokumenty k českým i německým daním

Zde uvádíme informace a dokumenty, které od Vás budeme potřebovat pro české i německé daně. Co vše lze uplatnit v českých i německých daních se dočtete v dalších odkazech. Samozřejmě při uplatňování dalších odečtů a slev budeme potřebovat dokumenty navíc.

 • Potvrzení o příjmu z Německa - Lohnsteuerbescheinigung (od všech zaměstnavatelů v roce). Potvrzení o nemocenské, pokud jste bral/a od pojišťovny, potvrzení o mateřské, rodičovské (pokud jste pobíral/a), výše podpory, starobní a invalidní důchod

 • Veškerá další potvrzení o příjmu za celý rok - tedy i české potvrzení o příjmu (případně kopii českých daních, pokud jste podával/a).

 • Vaše pracovní zařazení: např. Dělník, skladník, vedoucí atd

 • Potvrzení o příjmu i od manžela(/ky) – kompletně vše jako od Vás -viz bod 1 a 2, pokud jste ženatý/vdaná v příslušném roce a datum svatby

 • číslo účtu (ideálně ve tvaru IBAN) a informace, komu účet patří

 • dokumenty od od německého finančního úřadu, pokud něco máte (např. Steuer ID NR.) nebo Bescheid z min. roku (ideálně)

 • adresy, kam jste dojížděl(a) do Německa (pokud jich bylo více, tak všechny) -a odkdy dokdy (pokud se liší od zaměstnavatele – to je hlavně v případě, že jste pod agenturou) – nestačí adresa personální agentury, ale skutečné pracoviště, kam jste dojížděl/a. Agentury často vydávají tzv. Einsatzanweisung / Einsatzwechseltätigkeit apod – velmi důležitý bod.

 • KOLIKRÁT jste do práce dojížděl/a? Prosíme počet cest do jednotlivých pracovišť. Pokud neuvedete, uvádíme při plné pracovní době po celý rok 230 cest/rok (odpovídá pracovním dním po odečtu dovolených)

 • Rodné listy dětí. Pokud jim je vice než 18 let, tak kde v daném roce studovaly

 • Pokud jste samoživitel/ka, dejte nám vědět (tzn. Pokud žijete s dětmi sama bez dalšího dospělého v domácnosti) : odkdy žijete s dítětem sám/sama. POZOR: pokud v domácnosti žije jakýkoliv další dospělý, pak již samoživitel/ka nejste.

 • Pokud máte jinou adresu než je uvedena v dokumentech, které nám zasíláte, dejte vědět. Stejně tak, pokud daně chcete zaslat jinam.

 • Kurzarbeit, nemocenská – sdělte nám počet dní nemoci i Kurzarbeit. Dodejte potvrzení o vyplacené nemocenské (výše Krankegeld) – pojišťovny to zasílají většinou v průběhu února za předchozí rok.

 • Vaše telefonní číslo pro rychlejší kontakt